متخصص کودکان: روزهای خطرناکی پیش رو داریم !🚨 رضا سعیدی:…

متخصص کودکان: روزهای خطرناکی پیش رو داریم !🚨

رضا سعیدی: چیزی که در مورد اومیکرون نگران‌کننده است ساده‌انگاری آن توسط خانواده‌هاست و اینکه همه فکر می‌کنند این بیماری تنها چیزی در حد سرماخوردگی ساده است

@tarbiat20