ببخشید چرا تو سیدا نمیشه کپی پیست کرد چه باید کرد؟؟🙏🙏

ببخشید چرا تو سیدا نمیشه کپی پیست کرد چه باید کرد؟؟🙏🙏

———————————————-

با کلید ترکیبی ctrl+c کپی و با کلید ترکیبی ctrl+v عمل پیست(جایگزینی ) را میشه انجام داد

———————————————-

چون کپی موس رو فقط قطع کردن،😁😁

———————————————-

1062046817_91353

———————————————-

سلام
درسته من با این روش رفتم قبول کرد

———————————————-

بله منم همین کارو کردم راحت شد