1091242663_421903

1091242663_421903

———————————————-

سلام شرمنده سوال ده و یازده علوم رو میدونید؟؟

———————————————-

سوال ۱۱ اعداد واضح نیست
رو کاغذ بکشید من بگم‌

———————————————-

چشم ، سوال ده چطور؟؟

———————————————-

وزن در کره ی ماه کمتر از زمینه

چون شتاب جاذبه در ماه کمتر از زمین است
پس از سمت راست اولین نمودار درسته
چون نمودار کاهشی است

———————————————-

واقعا ممنونم از شما 🙏

———————————————-

سوال 10 گزینه دو درست هست
توضیحش:
با دور شدن از زمین وزن صفر می شود ولی با نزدیک شدن به ماه و قرارگیری در میدان جاذبه ماه، وزن افزایش می یابد تا زمانی که بر سطح ماه قرار گرفته و از آن پس وزن ثابت باقی می ماند.

———————————————-

ممنونم 🙏

———————————————-

صفر نمیشه

———————————————-

وقتی از میدان جاذبه ی زمین خارج شد وزن صفر میشه
ولی وقتی به ماه نزدیک بشه، و در میدان جاذبه ی ماه قرار بگیره وزن افزایش پیدا می کنه

———————————————-

از سمت راست دومی
به تدریج به صفر نزدیک میشه
وقتی از جاذبه زمین خارج شد
وقتی به ماه نزدیک میشه جاذبه به تدریج افزایش
بعد ثابت

———————————————-

واقعا از شما همکاران گرامی ممنونم