1091242663_421850

1091242663_421850

———————————————-

سلام
اول از نیم دایره با شعاع ۳ ( مجموع نیم دایره با قطر ۴ و نیم دایره شعاع ۲)مساحت یه نیم دایره به شعاع ۲ رو کم می کنیم

بعد از مساحت نیم دایره به شعاع ۴ ، قسمت اول رو کم می کنید

———————————————-

مساحت دایره متوسط-(مساحت دایره بزرگ+مساحت دایره کوچک)=مساحت قسمت رنگی

———————————————-

خیلی ممنون ❤️🌹

———————————————-

خیلی ممنون❤️🌹

———————————————-

🌹🌹

———————————————-

شعاع نیمدایره بزرگ =۴
۴×۴×۳/۱۴)÷۲=۲۵/۱۲
شعاع نیمدایره سفید =۳
۳×۳×۳/۱۴)÷۲=۱۴/۱۳

شعاع نیمدایره کوچک =۲
۲×۲×۳/۱۴)÷۲=۶/۲۸
۱۴/۱۳-۶/۲۸=۷/۸۵
۲۵/۱۲-۷/۸۵=۱۷/۲۷

———————————————-

خیلی لطف کردید ممنون🌹🙏