گفت‌و‌گو پیرامون جعلیات ادبی در برنامه ایران امروز رادیو…

گفت‌و‌گو پیرامون جعلیات ادبی در برنامه ایران امروز رادیو ایران با حضور اعضای کمپین مبارزه با نشر جعلیات

@jaliyat
@jaliyat

———————————————-

سلامی پر ازمهربانی
نیک اندیشان گروه شبتان به نیکی
به این برنامه گوش بسپارید
برای هرکاربر زبان فارسی لازم ومفید است .
سپاس که همراه هستید.☃️❄️🙏🌸