سلام همکاران گرامی و خانم حسینی عزیز خدا قوت ،چند نمونه…

سلام همکاران گرامی و خانم حسینی عزیز خدا قوت ،چند نمونه املا میخواستم از درس داوزدهم فارسی ششم،لطف میکنین 🙏

———————————————-

Download

1091242663_421811

———————————————-

1091242663_421838