سلام . بستگی به نگارش صورت سوال داره و البته باید به دانش…

سلام . بستگی به نگارش صورت سوال داره و البته باید به دانش آموزان یاد بدهیم موقع بیان و گفتار چنین سوالاتی ابعاد به ترتیبی که خوانده می شوند به صورت عددی بیان می شوند . با چندمثال توضیح می دهم :
مواقعی که ترتیب در سوال مشخصه :
طول و عرض و ارتفاع آجرهای ساختمانی ۲۰ × ۱۰ × ۱۰ سانتی متر است .
حالا اگر به این صورت بود :🔽
آکواریومی به ابعاد ( ۴۰ ، ۲۰ و ۵۰ )
۴۰ : طول
۲۰ : عرض
۵۰ : ارتفاع
استخری به ابعاد ۲۰ و ۸ و ۴
۲۰ : طول
۸ : عرض
۴ : ارتفاع
یعنی چون بین اعداد علامت ( و ) آمده پس فارسی هست و باید از سمت راست به چپ به ترتیب طول و عرض و ارتفاع باشند .
حالا اگر مشخص نکنه و بین اعداد علامت × باشه از چپ به راست طول و عرض و ارتفاع هستند مثل
فضایی مکعب مستطیل شکل به ابعاد ۱۰۰ × ۳۰۰ × ۳۰۰
اینجا : طول و عرض : ۳۰۰ و ارتفاع ۱۰۰ می باشد .
❌به علائم نگارشی و ریاضی بین داده های مساله دقت کنید .
❌معمولا اگر صورت سوال فارسی و کلامی باشد از سمت راست به چپ به ترتیب طول و عرض و ارتفاع داده می شوند .