سلام برای. کارنامه میخام کپی پیست بگیرم کپی میشه ولی پیست…

سلام برای. کارنامه میخام کپی پیست بگیرم کپی میشه ولی پیست در محل مشخص شده انجام نمیشه چرا 😕مثلا خواستم زودتر کارنامه ها را اماده کنم 😔

———————————————-

کنترل +v را باید بزنی

———————————————-

سلام
کنترل v

———————————————-

1091242663_421880

———————————————-

سلام دکمه ctrl+v برای past استفاده کنید