تک‌‌بیتِ نابِ دفترِ شعرِ خداست صبح چون واژه‌های خوبِ غزل…

تک‌‌بیتِ نابِ دفترِ شعرِ خداست صبح
چون واژه‌های خوبِ غزل باصفاست صبح

در ابتدای سطرِ کتابِ طلوعِ مهر
سرفصل مهربانی بی انتهاست صبح

در بیت‌بیتِ شورِ نگاهِ شکوفه‌ها
لبخندِ عاشقانه‌ به‌روی شماست صبح

وقتی که لب به یاد خدا باز می‌کنی
با لحظه‌های شادِ لبت آشناست صبح

با آن که رنگ و روی دورویی گرفته‌ایم
در ابلقِ زمانه ولی بی‌ریاست صبح

فهمیدم از نگاهِ پر از شرمِ آفتاب
بر قامتِ بلندِ نجابت، قباست صبح

در زر گرفته باز جهان را طلوعِ صبح
دنیای ما مس است ولی کیمیاست صبح
َ
نورِ امید بر دلِ عشاقِ عالم است
بر دردهای تلخ شبانه شفاست صبح

در واژه‌های حسِ غزل‌آفرین مهر
تک‌‌بیت نابِ دفترِ شعرِ خداست صبح

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

☃️❄️