👌 هم اینک حضور در استودیوی مدرسه ی آنلاین #اپیزرو و تا…

👌 هم اینک حضور در استودیوی مدرسه ی آنلاین #اپیزرو و تا دقایقی دیگر شروع جلسه ی اول #هوش_زمستانی با کلی ذوق ، شوق و حضور پر شور دانش آموزان شرکت کننده از جای جای کشور…

منتظر باشید….

از طریق لینک زیر ثبت نام کنید :

https://www.epizero.ir/Trainings/Courses/Index?CoursesId=4078