طلوع صبح‌گاهت، بهترین باد نوای لحظه‌هایت، پرطنین باد ز…

طلوع صبح‌گاهت، بهترین باد
نوای لحظه‌هایت، پرطنین باد

ز لطف و مهربانی‌های عالم
نصیب چشم‌هایت، آفرین باد

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

درود برخوبان
آواز مهربانی در کوچه باغ صبح تان طنین انداز باد.
☃️❄️