این مطلب به مناسبت صد سالگی استاد سمیعی گیلانی بوده است؛…

این مطلب به مناسبت صد سالگی استاد سمیعی گیلانی بوده است؛ بار دیگر آن را مرور می کنیم:

صد سالگی استاد سمیعی گیلانی

#دکتر_عبدالرضامدرس‌زاده

هرچند در مرور تاریخ معاصر ایران؛ سال ١٢٩٩ سالی چندان خوب و خوش تلقی نمی‌شود، اما اکنون روشن‌شدن شمع صدسالگی استاد احمد سمیعی‌گیلانی؛ می‌تواند به سهم خود خاطرات آن سال را بازپیرایی کند.
استاد سمیعی برآمده از یکی از خاندان‌های خوشنام گیلانی است که نمود و نمادی از استعدادهای ارزشمند این بخش از ایران عزیز است.
تخصص استاد سمیعی ترجمه و ویرایش است و این دو فن شریف شاید در نظر آنها که عالم ادبیات را حتی منحصر در شعر و نسخه‌خطی می‌دانند، عاری از حرمان و البته دریچه ورود به همان عوالم سنتی ادبی با نگاه تازه هم هست.
در این که در صدسال اخیر، از الزام به محوریت شعر و شاعری کاسته‌شده‌است و تنوع سلیقه‌ها و پسندها، نیاز به خواندن داستان را پیش کشیده‌است که صرفا در امثال جوامع‌الحکایات نمی‌توان به دنبال آن گشت، نیاز به ترجمه متون ادبی و تاریخی را هم از زبان‌های فرنگی پیش آورده‌است.
مترجمان؛ در خط نخست تولید آثار فاخر و عرضه آن به ادیبانی هستند که هرچند ممکن است به دلایلی گذرشان به یکی از زبان‌های فرنگی نیفتاده‌است اما نمی‌توانند اشتهای بهره‌مندی تطبیقی از آثار فرنگی را هم کنار بگذارند. اینجاست که نقش کسانی چون استاد سمیعی خود را به شایانی نشان می‌دهد.
در باب تخصص دیگر استاد سمیعی یعنی علامه مفضال در نگارش و ویرایش بودن هم به همین مهم بسنده می‌کنیم که در همین صدسال عمر ایشان، دنیایی تازه از نگارش در مطبوعات و اداره‌ها رخ نموده‌است که بی اکسیر ویرایش و پای‌بندی به شگردهای آن، تصور داشتن بیان و نگارشی روان و زلال مُحال می‌نماید به ویژه آن که برخی مدعیان دانش ادبی که احتمالا مدتی را هم در فرنگ بوده‌اند خود را صاحب‌نظر و مترجم و نویسنده می‌دانند که شوربختانه بیشترین بلا بر سر زبان‌‌شکرین فارسی زیر سر هم‌ایشان است.
علاوه بر ترجمه و نگارش استاد سمیعی توان و توفیق حضور در دیگر بخش‌های تخصصی ادبیات را داشته‌است که در مقالات و درس‌گفتارهای تخصصی ایشان هویداست.
حضور استاد سمیعی در نهادهای انتشاراتی نامدار پیش از انقلاب‌اسلامی و نیز همکاری با فرهنگستان‌ زبان‌و‌ادب‌فارسی در سه‌دهه اخیر کارنامه این استاد را _ که فرتوتی و فرسودگی به جسم و جان ایشان در این مقطع عمر راه‌نیافته‌است _ پر برگ و بارتر نشان می‌دهد.
امید است دوستداران و شیفتگان دو هنر اصلی استاد سمیعی یعنی مترجمان و ویراستاران جوان، متعهدانه و دلسوزانه این راه فراخ و درازنای را با شوقی که مایه خشنودی استاد هست، بپیمایند.

☃️❄️