همکاران لطفا جواب این دوتا سوال رو بفرمایید

همکاران لطفا جواب این دوتا سوال رو بفرمایید

———————————————-

۵۰×۲=۱۰۰-۰=۱۰۰
۱۰۰-۴=۹۶
۱۰۰-(-۲)=۱۰۲
۱۰۰-۳=۹۷
۱۰۰–(-۲)=۱۰۲
۱۰۰-(-۳)=۱۰۳

———————————————-

-۲-۲=-۴
۳+۳=۶

———————————————-

استاد ، گفته از نقطه A
۲ واحد به چپ حرکت کرده رسیده به منفی ۲
و ۳ واحد به بالا رفته رسیده به ۳
پس یعنی نقطه A روی مبدا مختصات بوده

———————————————-

ی دنیادتشکر

———————————————-

ی دنیا ممنونم

———————————————-

وقتی میگه
در تقطه -۲هستیم دو واحد به چپ
-۲-۲=-۴
۳+۳=۶

———————————————-

بله درست فرمودید

———————————————-

سلام
فکر کنم اون فرمولا نیاز نمیشن😅
اگه راس ها رو داخل صفحه مختصات بکشیم، یه ضلع قائم بدست میاد که اگه اونو قاعده در نظر بگیریم و از راس دیگه عمود بر اون رسم کنیم اندازه ارتفاع هم بدست میاد

———————————————-

سلام ارتفاع و قاعده نخواسته ، موقعیت نقطه آ رو خواسته

———————————————-

1091242663_421873

———————————————-

نه این سوال مورد بحث ما نبود 🙏🙏🙏

———————————————-

این سوال دوم بود☝️