سلام وقت بخیر دوستان لطفا پاسخ کاربرگ مساحت را ارسال…

سلام
وقت بخیر
دوستان لطفا پاسخ کاربرگ مساحت را ارسال بفرمایید.
متشکرم

———————————————-

سلام میشه کاربرگ مساحت باپاسخنامه ارسال کنید

———————————————-

سلام
پاسخنامه را خودم هم درخواست دادم ولی گویا همکاران ندارند فقط کاربرگ را دارم.

———————————————-

سپاس فراوان

———————————————-

1091242663_421230