سلام درس پژوهی که نوشتیم اداره میفرستیم؟ زمان داره؟

سلام
درس پژوهی که نوشتیم اداره میفرستیم؟ زمان داره؟

———————————————-

سلام
بله به اداره قسمت گروه درسی ارسال می کنین.
زمانشو از اداره خود بپرسین تقریبا وقت داره تموم میشه

———————————————-

ممنون لطف کردید

———————————————-

💐🙏🙏🙏