به نظر من البته کتابهای پیشنهادی برای هوش و استعداد…

به نظر من البته
کتابهای پیشنهادی برای هوش و استعداد تحلیلی

هوش کمپلکس انتشارات مهرو ماه ( نسخه فول آپشن )
هوش فرازمینی ET
اسمارتیز ( انتشارات پویش )
هوش کلامی ( پویش )
هوش مولتی کمپلکس انتشارات مهرو ماه
هوش و استعداد تحلیلی انتشارات گامی تا فرزانگان SQ
مهرو ماه ۱۰۰۰ تست تحلیلی
هوش و استعداد تحلیلی مبتکران
کتاب مالتیپل خیلی سبز
کتابهای کانگورو ریاضی
کتاب معماهای ببراس
به تازگی تعریف کتاب ” ساد” را هم شنیدم

در ادامه
هوش نیترو ۳۳ ازمون استاد بیگدلی
هوش جامع استاد بیگدلی
هوش برتر از انتشارات لوح برتر
هوش برتر استاد خسرو خبیری

———————————————-

متشکرم

———————————————-

👆👆