این فلزات کدام سنگین تره؟ به ترتیب از سنگینی به سبک ترین…

این فلزات کدام سنگین تره؟ به ترتیب از سنگینی به سبک ترین
آهن، جیوه، سرب، مس

———————————————-

اگه درست یادم باشه
سرب
جیوه
آهن
مس

———————————————-

بسیار ممنونم

———————————————-

درسته؟؟؟

———————————————-

براساس چگالی سنگین به سبک این ترتیب میشه
جیوه
سرب
مس
آهن

———————————————-

Download

1139485125_375723

———————————————-

آها
حالا من فکرم رفت به عدد اتمی
البته عدد اتمی مس از آهن بیشتره
ممنون🙏

———————————————-

خواهش بله چگالی میشه جرم حجمی یعنی نسبت جرم بر حجم و با عدد اتمی متفاوته

———————————————-

آره عزیزم
چگالی همیشه یادمه
برای خودم از همون روز اول این جوری حفظ کرده بودم
جرم واحد حجم😇

———————————————-

ممنونم عالی بود 🌺

———————————————-

بازم ممنونم استاد🌷

———————————————-

خواهش می کنم 🙏

———————————————-

مرسی عزیز🙏
همکار هستم
با اجازه من پاسخم رو پاک می کنم🙏🙏🙏🙏

———————————————-

زنده باشین. لطف فرمودید. چشم