💢ریاضی پایه ششم ♦️فصل سوم 🟢کار در کلاس ۲ صفحه ۴۵ 🛑مدرس:…

💢ریاضی پایه ششم
♦️فصل سوم
🟢کار در کلاس ۲ صفحه ۴۵
🛑مدرس: رشاد عزیزی
🔵آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟡مدرسه شاهد امید کرانی

❌❌لطفا چرخش گوشی را فعال کنید و فیلم ها را افقی نگاه کنید❌❌