#دستور_زبان #هشت_راه #ترکیب_وصفی_اضافی ✳ کانال کلاس ششمی…

Download

#دستور_زبان
#هشت_راه
#ترکیب_وصفی_اضافی

✳ کانال کلاس ششمی ⬇

🆔 @shasomiyha123
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰