1091242663_406169

1091242663_406169

———————————————-

این سوال هم راهنمایی شود ممنونم میشوم

———————————————-

۱ و ۱ دوم برابر یعنی ضرب
هر جا کلیدواژه ” برابر ” در مساله ای بیاد یعنی ضربشون کنید
۱ ۱/۲ × ۱/۵ = ۳/۲ × ۱/۵ = ۳/۱۰

———————————————-

ممنونم بسیار عالی

———————————————-

این راه حلش به چه صورت هست ممنون میشوم راهنمایی فرمایید

———————————————-

اینم ضربه
۲۱ تا ۶/۱۵ حواستون به ترتیب عامل های ضرب باشه
۲۱ × ۶/۱۵