1091242663_406066

1091242663_406066

———————————————-

سلام،بوی خوش مدینه فقط فیلمش موجود هست ؟داستان نداره؟

———————————————-

 داستان بوی خوش مدینه

اویس قرنی اهل یمن بود. او با مادر پیرش زندگی می‌کرد و کارش شتربانی بود. یک بار که خیلی دلش می‌خواست به دیدن پیامبر اسلام (ص) برود از مادرش اجازه گرفت تا به طرف حجاز راه بیفتد، مادرش گفت: برو! اما اگر به مدینه رفتی و حضرت محمد (ص) در آنجا نبودند، نصف روز بیشتر در آنجا نمان.
با این اجازه، او که علاقه زیادی به دیدن رسول خدا (ص) داشت و برای همین هم رنج راه را تحمل کرده بود و با اشتیاق به سوی مدینه آمده بود، وقتی به مدینه رسید و مطلع شد که رسول خدا (ص) در مدینه حضور ندارند بسیار ناراحت و غمگین شد و دلش می‌خواست یک سال هم که شده صبر کند تا به زیارت رسول خدا (ص) نایل شود؛ ولی مادرش به او سفارش کرده بود که بیش از نصف روز در مدینه نماند. این بود که گفت: سلام مرا به پیامبر (ص) برسانید و بگویی: مردی از یمن به دیدار شما آمده بود؛ اما از مادرش اجازه ماندن نداشت…

———————————————-

سلام،ممنون ازشمابزرگوار🙏🙏