پس از ۱۵ دقیقه اجاق را خاموش کرده و محتویات ظرف را از…

پس از ۱۵ دقیقه اجاق را خاموش کرده و محتویات ظرف را از آبکش رد کنید . 
الان باید دست به کار شوید و فضای اطراف را جستجو کنید و هر ماده ای از قبیل سرکه ، جوش شیرین ، آبلیمو ، دوغ و … و یا حتی مواد دارویی داخل یخچال را بر روی میز قرار دهید . پس از سرد شدن مایع چند لیوان هم اندازه انتخاب کنید و از نیمه کمتر از آب کلم قرمز پر کنید . 
این قسمت کار را به فرزندتان بسپارید و از او بخواهید مواد جمع آوری شده را به تک تک لیوان ها اضافه کند . این صحنه حتی برای خود شما هم هیجان آور خواهد بود . من تصویری از موادی که در خانه به لیوان ها اضافه کرده ام را برایتان آورده ام . امیدوارم که در شما شوق و انگیزه انجام دادن این فعالیت را زنده کند .