خوانش و معنی تمام شعرسخن را اگه هست بفرمایید

خوانش و معنی تمام شعرسخن را اگه هست بفرمایید

———————————————-

1139485125_373908

———————————————-

ممنونم استاد🌺🌹

———————————————-

متشکرم عزیز🙏🌹