اویس پس از این حرف، به سوی شهر خودش به راه افتاد. وقتی که…

اویس پس از این حرف، به سوی شهر خودش به راه افتاد. وقتی که رسول اکرم (ص) به مدینه برگشت، فرمود: آیا کسی به خانه ما آمده است؟ گفتند: آری. مردی با نام اویس. حضرت فرمود: درست است. این نور اوست که در خانه ما مانده است. حضرت محمد (ص) همین طور درباره اویس فرموده بودند که: از سوی یمن، بوی بهشت می‌آید و من خیلی دوست دارم که اویس را ببینم. هرکس او را دید، سلام مرا به وی برساند.
سلمان فارسی پرسید: ای رسول خدا این شخصی که بوی خوش او را از یمن می بویی کیست؟ پیامبر فرمود :دریمن شخصی است به نام اویس قرنی که در روز قیامت محشور می شود تا جمعیت بسیاری را به تعداد افراد و قبیله پرجمعیت ربیعه و مضر شفاعت کند.
همچنین آن حضرت گفته بودند: اویس از مردان خداست و در راه خدا هم کشته خواهد شد.
اويس توفيق درك حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را در جنگ صفين پيدا نمود و با حضرت بيعت كرد و در ركاب حضرت با دشمنان دين و امامت جنگيد تا اين كه در همان جنگ به فيض شهادت نائل آمد و توسط حضرت دفن گرديد.