اسید ها با کربنات کلسیم مثلا به صورت سنگ مرمر به شدت…

اسید ها با کربنات کلسیم مثلا به صورت سنگ مرمر به شدت واکنش دارند، به طوری که کف می‌کنند و گاز کربنیک یا دی اکسید کربن آزاد می‌نمایند.
💠وقتی که جوهر نمک و آب و سرکه را در سه لیوان مشابه و به مقدار مساوی ریختیم و در هر یک به مقدار مشابه سنگ مرمر اضافه کنیم پس از لحظاتی در لیوان آب تغییری رخ نمی دهد ولی در لیوان سرکه حباب های کمی مشاهده می شود و در لیوان جوهر نمک حباب های زیادی به صورت کف کربن دی اکسید تولید می شود و سطح سنگ مرمر تمیز و خرده می شود و اگر جوهر نمک قوی باشد و زمان طولانی بگذاریم سنگ مرمر به طور کامل در جوهر نمک حل می شود .
در واقع براثر این ترکیب یون فلزی کربنات کلسیم و مقداری گاز کلر و کربن دی اکسید ایجاد شده است .