آموزش علوم تجربی نگاهی تازه به علوم و آموزش آن آزمایش رنگ…

آموزش علوم تجربی

نگاهی تازه به علوم و آموزش آن

آزمایش رنگ ها – کلم قرمز

روزهای خوب تابستان یکی یکی پشت سر هم می گذرد و من این روزها بیشتر از هر وقت دیگر لذت بودن در کنار فرزندم را میچشم . یکی از عجیب ترین و هیجان آورترین فعالیت هایی که در طول تابستان امسال انجام دادیم ، آزمایشی بود که امروز به اتفاق یکدیگر انجام دادیم . من از مراحل مختلف این آرمایش عکس هایی را آماده کرده ام تا شما هم در لذت این فعالیت زیبا شریک ما باشید . این آزمایش جدا از بحث اشاره کردن به موضوعات اسید و باز بودن مواد ، به دلیل تغییراتی که در رنگ ماده حاصل می شود برای کودکان بسیار جذاب و دوست داشتنی است . 

مراحل انجام فعالیت :
یک کلم قرمز تهیه کنید . کلم ها را با استفاده از چاقو به قطعات کوچک تر تبدیل کنید .