سلام همکاران عزیز شهامت وشهوم هم خانواده هستن؟!

سلام همکاران عزیز شهامت وشهوم هم خانواده هستن؟!

———————————————-

1139485125_373786

———————————————-

همکارگرامی اینویکی ازمن پرسیدفک کنم معلمشون دادن و همین به ذهنم رسید!کلمه ی دیگه ای هست که باهاش همخانواده باشه؟! .بازم گفتم بپرسم اشتباه به طرف نگم!سپاس ازپاسخگوییتون.

———————————————-

1139485125_373788

———————————————-

شهم

———————————————-

خیلی ممنون .والا منم موندم این همه کلمه هس که بچه هاخیلی راحت میتونن هم خانواده واسش پیداکنن .چرابعضیا بچه هاروآواره این گروهها میکنن واسه ی کلمه !

———————————————-

1139485125_373791