سلام درس سوم جلسه اول قران امسال تغییر یافته من تو…

سلام درس سوم جلسه اول قران امسال تغییر یافته من تو تغییرات ندیدم 🤔

———————————————-

1091242663_405459

———————————————-

سلام من تدریس ش کردم اما از روی کتاب قدیمی
ولی خوب زیاد تغییر نکرده

———————————————-

آیه ۲۹ سوره فتح حذف شده فقط