پراز شوری وشیدایی همیشه گل ِ شاداب ِ زیبایی همیشه…

پراز شوری وشیدایی همیشه
گل ِ شاداب ِ زیبایی همیشه

سحرگاهان به همراه ِ سپیده
تو باخورشید می‌آیی همیشه

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

درودبرخوبان
صبح امیدتان شکوفه باران

🍁