همکاران پاسخ این الگو رو ارسال می کنید بی زحمت

همکاران پاسخ این الگو رو ارسال می کنید بی زحمت

———————————————-

سلام
چندین پیام بالاتر جواب داده شده🙏🏻

———————————————-

همین رو که فلش زدم؟

———————————————-

بلی

———————————————-

عذرخواهی می کنم پیدا نکردم ارسال می کنید مجدد