سلام همکاران علوم هدیه فارسی کجایین

سلام همکاران
علوم
هدیه
فارسی کجایین

———————————————-

۲
۳
۳
خلاصه ومفید😀

———————————————-

🙏🙏

———————————————-

شما کجایین؟

———————————————-

فارسی هدهد
علوم کاغذ
هدیه درس یک و دو و هشت رو دادم میخوام برم سه

———————————————-

دقیقا طبق بودجه بندی جلو رفتین