سلام دوستان عزیز توسنندج دکتر کبدچرب کی وارده اگر…

سلام دوستان عزیز توسنندج دکتر کبدچرب کی وارده اگر کسیومیشناسی ممنون میشم معرفی کنید

———————————————-

دوای درد کبد چرب فقط وزن کم وورزش ورزیم غذایی می باشد

———————————————-

منم خودم کبد چرب دارم هر کجا رفتم همین رو گفتند
اگه بود به منم معرفی کنید

———————————————-

سلام دوست عزیز بعد ار هر وعده غذایی کمی سماق بخورید