✅ تدریس ریاضی ششم 📚 فصل اول 📖 حل تمرین های آخر فصل- صفحه…

✅ تدریس ریاضی ششم
📚 فصل اول
📖 حل تمرین های آخر فصل- صفحه ۲۰ و ۲۱
👨‍🏫 عبدالله مومن رودی