سلام عزیزان سیب زمینی میوه هست یا سبزیجات یا غلات؟

سلام عزیزان
سیب زمینی میوه هست یا سبزیجات یا غلات؟

———————————————-

سبزیجات
چون نمیشه خام خورد

———————————————-

سبزیجات نشاسته ای استاد باید باشه پس

———————————————-

من استاد نیستم جناب اروانه
شاگردی می کنم

———————————————-

سبزیجات نشاسته ای هست و در هرم غذایی خانوارها و تغذیه جزو گروه نان و غلات است

———————————————-

👌👌

———————————————-

زنده باشید برای ما استادید🌷🌹

———————————————-

بسیار عالی🌷🌹