سلام ببخشید داستان رفتار نیکان از کدوم کتاب اومده؟

سلام ببخشید داستان رفتار نیکان از کدوم کتاب اومده؟

———————————————-

خوانش و فهم درس ۲ فارسی
که متن داستانش در کتاب قدیمی فارسی ششم هست

———————————————-

مرام خوبان😇

———————————————-

اها ممنون

———————————————-

تو فایل صوتی
آخرش گفت.

———————————————-

جواب گوش کن و بگو درس ۲ فارسی

شخصیت ها⬅️پیامبر . مرد صحرا نشین. پسر نوجوان
مکان ⬅️ مسجد
زمان ⬅️ زمان پیامبر(ص)
پیام ⬅️باید به پدر و مادرمان احترام بگذاریم و به آنها نیکی کنیم .با مهربانی رفتار کنیم

نام کتاب⬅️ مرام خوبان ,نویسنده : محمود پور وهاب

نام داستان رفتار نیکان .
#فارسی ششم

———————————————-

🌸🌸تشکر