سلام آزمون فارسی درس ۱ و ۲ میخوام

سلام آزمون فارسی درس ۱ و ۲ میخوام

———————————————-

همون آزمون فارسی که میگی بنویس سرچ پیدا میشه

———————————————-

کجا سرچ کنم همینجا

———————————————-

نه خونه همساده

———————————————-

خانم حسینی جان😄

———————————————-

خانم حسینی اعصابش امسال حسابی خط خطیه

———————————————-

عزیزین 😍