💢فارسی پایه ششم ♦️شعر ای مادر عزیز 🛑مدرس: رشاد عزیزی…

💢فارسی پایه ششم
♦️شعر ای مادر عزیز
🛑مدرس: رشاد عزیزی
🔵آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟡مدرسه شاهد امید کرانی

❌❌لطفا چرخش گوشی را فعال کنید و فیلم ها را افقی نگاه کنید❌❌