💢ریاضی پایه ششم ♦️صفحه ی ۱۷ 🛑مدرس: رشاد عزیزی 🔵آموزش و…

💢ریاضی پایه ششم
♦️صفحه ی ۱۷
🛑مدرس: رشاد عزیزی
🔵آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟡مدرسه شاهد امید کرانی

❌❌لطفا چرخش گوشی را فعال کنید و فیلم ها را افقی نگاه کنید❌❌