پتاسیم پرمنگنات تولید ماده ای به نام منگنز دی اکسید می…

پتاسیم پرمنگنات تولید ماده ای به نام منگنز دی اکسید می کنه این ماده سبب تجزیه آب اکسیژنه میشه با افزودن سرکه منگنز دی اکسید تولید نمیشود

اگر مقدار پتاسیم پرمنگنات کم باشه یعنی محلول بنفش کم رنگ باشه .و مقدار کم آب اکسیژنه اونو بیرنگ می کنه نیاز به سرکه نیست .
اما اگر پتاسیم پرمنگنات بنفش تیره بشه شما وقتی آب اکسیژنه ریختید زرد رنگ میشه
برای اینکه زردیش از بین بره سرکه اضافه کنید
سرکه میاد ماندگاری آب اکسیژنه رو بیشتر می کنه چون آب اکسیژنه یه محلول ناپایداره و زود تجزیه میشه

———————————————-

ولی چقدرررر استاد شدین ها😍

———————————————-

😃😃😃😃😃😃