سلام روزتون بخیر خانوم حسینی یه تخته یا توضیح داشتن دربار…

سلام روزتون بخیر
خانوم حسینی یه تخته یا توضیح داشتن دربار ی جمع و تفریق اعداد صحیح به صورت مختصر
همکاران در دسترس هست ؟

———————————————-

سلام . ممنون در کانال تخته ها ببینید من نمیدونم کدوم منظورتونه و کلاس خودم هم تازه بخش پذیری هستم
https://t.me/takhte6om/194