سلام دوستان این کاوشگری صفحه ۶ علوم برای درس اول را کسی…

سلام دوستان
این کاوشگری صفحه ۶ علوم برای درس اول را کسی نمونه انجام شده اش را داره لطف کنه بذاره گروه🙏🌺🌺

———————————————-

1091242663_404239

———————————————-

سپاس فراوان🙏🌺