حتما همکار محترم لطف می کنید فقط نگرانم تا اون زمان سایت…

حتما همکار محترم لطف می کنید
فقط نگرانم تا اون زمان سایت بسته بشه

———————————————-

بزارید میپرس

———————————————-

فکر کنم پارسال همکاران به جای کد پرسنلی کد ملی زدن

———————————————-

🙏🙏

———————————————-

کد ملی و همراهی که به نام خودتون هست

———————————————-

تو سیدا باید وارد کنم؟؟

———————————————-

اره ولی میگن الان سیدا قطعه