‍ یاد نقره‌فام زرین‌کوب ۲۴ شهریور سالگرد درگذشت استاد…

‍ یاد نقره‌فام زرین‌کوب

۲۴ شهریور سالگرد درگذشت استاد فقید دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رضوان‌الله‌علیه است که حقی بزرگ بر گردن نسلی از شاگردان دیروز و استادان امروز این سرزمین دارد که حتی اگر این حق شناخته و ادا هم نشود، از ارزش و اعتبار نام و آوازه این شخصیت ممتاز ادبی کاسته نمی‌شود.
زرین‌کوب هم مانند استادانی چون خانلری و ریاحی ولی نه به اندازه آنان دچار چالش‌های سیاسی شد و شاید تنها استادی است که یک‌کتاب او(دو قرن سکوت) در دو حکومت متفاوت پهلوی و جمهوری‌اسلامی مایه دردسر نویسنده شد و البته امروز هم در فضای مجازی جماعت کتاب‌نخوان، زرین‌کوب بزرگ با جعلیات همین کتاب معرفی و معروف شده‌است.
زرین‌کوب استادی متعهد به ایران و فرهنگ و تاریخ این سرزمین و معلمی بلندپایه و ارجمند و دلسوز برای انتقال آموزه‌هایش به نسل پس از خود بود و دقت‌نظر و سلوک بی‌هیاهوی او و توجه نداشتن به شیوه وسوسه‌انگیز مریدپروری در نوع خود مثال‌زدنی است.
در بیست و یکمین سال درگذشت استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب به روح پاک‌و بی‌آلایش این استاد فرزانه و همسرشان بانو دکتر قمر آریان درود و فاتحه نثار می‌کنیم‌ و به‌جای فرزندان جسمانی‌ای که نداشته‌اند، به آثار ممتاز استاد احترام می‌‌گزاریم.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

@pazhvak_roshangari
🌻🌻