مروری بر #فصل_اول #پایه_هفتم #راهبرد‌های‌حل‌مسئله مدرس:…

مروری بر #فصل_اول #پایه_هفتم

#راهبرد‌های‌حل‌مسئله

مدرس: احسان عزیزی
#تدریس‌مجازی
پایه‌های چهارم تا نهم

@ehsanaziziriazi

تقویت هوش و استعداد تحلیلی