#تدریس علوم ششم #درس هشتم -طراحی کنیم بسازی #قسمت اول…

#تدریس علوم ششم
#درس هشتم -طراحی کنیم بسازی
#قسمت اول همراه با انیمیشن
#مدرس-ناجی
#تدریس -مجازی

تقویت هوش و استعداد تحلیلی