1091242663_341328

1091242663_341328

———————————————-

سلام و صبح بخیر
باد ، بهاری است .
آفریدگار ، بخشنده است .
دانش آموز ، ممتاز است .
طبق اولین روش هر ۳ این ها ترکیب وصفی هستند .
اسم + صفت —–> ترکیب وصفی

———————————————-

باد،بهاری
افریدگار بخشنده
دانش،اموز ممتاز

———————————————-

ببخشید خانم حسینی تدریس درس دوم علوم همش را دارید من دو جلسه ش را دیدم . تا آخر درس ، فرستادید ?

———————————————-

بله همه گروهند تدرس ها