✅فایل صوتی درس دوم فارسی(پنجره های شناخت) منبع:کانال ششمی…

✅فایل صوتی درس دوم فارسی(پنجره های شناخت)

منبع:کانال ششمی ها

https://t.me/sheshom_abdollahi