سلام خداقوت ‌.لیست حضوروغیاب توشادچطوری میشه تهیه کرد

سلام خداقوت ‌.لیست حضوروغیاب توشادچطوری میشه تهیه کرد

———————————————-

منم می خوام

———————————————-

بفرمایید

———————————————-

1091242663_341354