سلام خانم حسینی سوال ۸و میشه یه نگاهی بکنید

سلام خانم حسینی سوال ۸و میشه یه نگاهی بکنید

———————————————-

سلام خانم ناجی بزرگوار .اینا درستن.مشکلی ندارن

———————————————-

چرا ۲۰مثبت ۸
۲۰-۱۲=۸
بعد،از ظهر درسته؟

———————————————-

۱۲-۱۰=۲
درسته؟

———————————————-

چرا منفی

———————————————-

خانم ناجی 20 یعنی 8 ساعت بعد از ساعت 12 یا مبدا که همون +8 میشه