سلام اختلاف کدام عدد بین 7 و35 از هر دو عدد به یک اندازه…

سلام اختلاف کدام عدد بین 7 و35 از هر دو عدد به یک اندازه است؟??

———————————————-

۲۱
منظور بدست آوردن میانه دو عدد هست

———————————————-

یعنی دو عدد رو جمع کنیم تقسیم بر دو؟

———————————————-

1091242663_341319

———————————————-

بله